ESV Hamm - Eisenbahner Sportverein 1928 e. V.
ESV Hamm - Eisenbahner Sportverein 1928 e. V.

                               Weihnachtstreffen 2017